Sinterklaas is geweest en kerst staat alweer voor de deur. Er zijn vast een boel cadeautjes ontvangen! Vaak valt dan weer op hoe leuk kinderen uitpakken vinden, en spelen met lege dozen. Ze zetten een doos op hun hoofd, doen hem eindeloos open en dicht en proberen bij een grote doos of ze erin passen. Eigen speelgoed wordt opnieuw ingepakt met ‘oud’ pakpapier, om vervolgens weer verrast uitgepakt te worden.

Motoriek en ruimtelijk inzicht
Als kinderoefentherapeut kijk ik extra geïnteresseerd naar dit spel van de kinderen om me heen. Vaak denken we bij de motorische ontwikkeling aan de mijlpalen omrollen, kruipen, lopen en fietsen. Belangrijk, maar je oriënteren in de ruimte, is net zo belangrijk! Dat je weet hoe groot je bent, of je onder de stoel door kunt kruipen en of je ronde pakjes op elkaar kunt stapelen. Hoe beter het ‘plaatje’ is van de wereld om je heen, hoe beter je je in deze wereld kunt bewegen.
Bovendien zorgt het vertrouwd zijn met een ruimte ervoor dat kinderen vervolgens op verkenning durven gaan.

Verschillende ruimtes
Je zou kunnen zeggen dat met het verkennen van de ruimte een start gemaakt wordt met het wiskundig in zicht. In ieder geval met het ruimtelijk inzicht, zoals dat bij vakken als rekenen en aardrijkskunde aan bod komt.
Daar heeft de dreumes gelukkig nog geen weet van. Die banjert lekker rond op het kinderdagverblijf, wat op dat moment de werkelijke ruimte is voor hem. Misschien komt hij een poppenhuis of garage tegen, wat de verkleinde ruimte is. Dat is een 3-dimentionale weergave van de werkelijkheid. Een perfecte omgeving om ervaring op te doen, bijvoorbeeld of de grote knuffelhond in het kleine poppenbed past. Als je kinderen dan ook nog verbaal begeleidt bij al dat stapelen en ordenen zullen ze steeds meer taalbegrip krijgen bij de verschillende ruimtes.
Een volgende stap in de ruimtelijke oriëntatie is het begrijpen van de afgebeelde ruimte, zoals een illustratie of foto. Om de link te kunnen leggen van de 2-dimentionale foto naar de 3-dimentionale ruimte die erop staat is heel wat inzicht nodig!

Dus heb je nog lege dozen van sinterklaassurprises? Of komen er mooie kerstpakjes aan? Gebruik ze in de groep! Laat ze ontdekken, leg ze op grootte of laat er mee bouwen. En leg het vooral op foto vast, zodat je er later nog eens over kunt praten.

SLIM bewegen
SLIM bewegen staat voor ‘Spelend Leer Ik Mezelf Bewegen. Zoals de lege dozen een enorme uitlokker zijn van motoriek, zo zijn de andere kinderen en de aandacht die jij als begeleider hebt dat ook. Maar het is nog knap lastig om oog te hebben voor wat kinderen in hun spel eigenlijk geoefend hebben! De training SLIM bewegen helpt je daarbij. Door dit te onderkennen en te noteren kun je namelijk een volgende keer een kind opnieuw uitdagen, precies waar het nodig is. Je merkt welke motorische gebieden van nature veel geoefend worden in je groep en welke niet zodat je nieuwe accenten kunt gaan leggen.

SLIM bewegen is ontwikkeld door pedagoog Ingrid Nagtzaam van Het Kan en kinderoefentherapeut Marieke Regeling. SLIM bewegen bestaat uit een programma, een training en e-learning.
Meer weten? Kijk op www.slimontdekken.nl

https://tobekinderopvang.nl/management-1/wiskunde-cadeautjes-dreumesen/

© Marieke Regeling