Chantal heeft het druk. Het liefst zou ze echt even met de kinderen meespelen, maar ze moet nog een aantal lijsten invullen en de lunch voorbereiden. En vanmiddag moet ze ook nog een opdracht over ruimtelijke oriëntatie doen met haar groep.
Buiten speelt Eline met steentjes. Ze heeft een flesje in haar hand en stopt de steentjes erin. Ze schudt ermee; wat een mooi geluid! Dan vindt ze een dennenappel. Ze wil hem ook in het flesje doen maar dat past niet. De eikeltjes die ernaast liggen wel. Dan draait ze het flesje om. Er vallen een paar steentjes uit maar de rest blijft zitten. Verwonderd kijkt ze naar het flesje. Na flink schudden liggen alle steentjes en eikeltjes op de grond. Vrolijk begint ze opnieuw.

Van opdracht naar uitdaging
Kinderen spelen graag en veel. Elke nieuwe uitdaging geeft ze weer interessante leerstof en een berg creatieve energie. Als pedagogisch medewerkster probeer je deze informele manier van leren te stimuleren. Dat gaat erg goed als je kinderen prikkelt om op onderzoek uit te gaan.
Uitdagen kan door zelf een voorbeeld te zijn, bijvoorbeeld door te beginnen met het rollen van WC-rolletjes over de grond. Al snel zullen de kinderen bij je komen kijken en mee gaan doen! Ook stimuleren kinderen elkaar enorm. Als je een dreumes bij een iets ouder kind zet is het geweldig om de interactie te zien.
Talig kun je ook een heleboel doen om kinderen uit te dagen, namelijk door letterlijk een ‘uitdaging’ te geven in plaats van een ‘opdracht’. In plaats van de opdracht te geven ‘Doe je wanten maar aan’ zou je de kinderen kunnen prikkelen om zelf te bedenken wat ze aan moeten doen. ‘We gaan zo naar buiten jongens! Wat voor weer is het eigenlijk? Kijk maar eens uit het raam. Regent het of is het droog? Denken jullie dat het warm is of koud? Wat zouden we kunnen doen om geen koude handen te krijgen?’

Overzicht van de (motorische) ontwikkeling
Om kinderen op de juiste manier en op het juiste moment te begeleiden in hun ontwikkeling heb je kennis nodig van die ontwikkeling. Het is belangrijk om kennis te hebben van mijlpalen en te weten welke variaties er mogelijk zijn. Om te weten of het erg is of een kind kruipt of niet en wat de verschillen tussen jongens en meisjes zijn. Vanuit die kennis kun je op een ontspannen manier stimuleren zonder dwingend aanwezig te zijn.

SLIM bewegen
SLIM bewegen staat voor ‘Spelend Leer Ik Mezelf Bewegen. Naast de andere kinderen, jij als begeleider en de taal die je gebruikt is de omgeving ook een enorme uitlokker van motoriek. Door te zorgen voor een uitdagende leeromgeving trigger je de interesse van kinderen, zoals het flesje en de steentjes dit doen bij Eline. Spelend leert zij haar oog-handcoördinatie verbeteren. Ze ervaart het effect van de zwaartekracht en weet wat er wel en niet in het flesje past; Ze heeft haar ruimtelijke oriëntatie geoefend.
Aan ons als professionals om oog te hebben voor wat kinderen in hun spel eigenlijk geoefend hebben. Door dit te onderkennen en te noteren kun je namelijk een volgende keer een kind opnieuw uitdagen, precies waar het nodig is. Je merkt welke motorische gebieden van nature veel geoefend worden in je groep en welke niet zodat je nieuwe accenten kunt gaan leggen.

SLIM bewegen is ontwikkeld door pedagoog Ingrid Nagtzaam van Het Kan en kinderoefentherapeut Marieke Regeling. SLIM bewegen bestaat uit een programma, een training en e-learning.
Meer weten? Kijk op www.slimontdekken.nl

https://tobekinderopvang.nl/management-1/slim-bewegen/

© Marieke Regeling